به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2،رسول کشت پور شهردار منطقه 2  با اعلام این خبر گفت: امضای این تفاهم نامه با شرکت ارتباط شهر بعنوان مرجع قانونی صدور مجوز نصب و بهره برداری از دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران، به منظور سامان بخشیدن به نصب و استفاده از دکل ها و آنتن های مخابراتی صورت گرفته است.

کشت پور با تاکید بر ضرورت سامان دهی به وضعیت نصب و استفاده از دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران گفت: با اتعقاد این تفاهم نامه کلیه شرکتهای مخابراتی درخواست کننده آنتن و دکل ، پیش ، حین و پس از اجرا ملزم به رعایت کلیه ضوابط و قوانین مرتبط با شهرسازی ، محیط زیست ، فضای سبز و حقوق شهروندی می باشند .

وی با بیان اینکه دکلها و آنتن های غیر مجاز و بدون مجوز در سطح منطقه شناسایی شده اند گفت: علاوه بر رسیدگی به وضعیت دکل های غیر مجاز، همه دکل های مجازی که مورد شکایت شهروندان می باشند نیز مطابق این  توافق نامه ، جانمایی مجدد خواهند شد .

de5347af-3bbe-4ba6-8919-17cb9f0b8060