به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی برج میلاد، جلسه ارائه گزارش در خصوص چگونگی اجرای سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست با حضور ممیزهای شرکتQMSایتالیا و سامانهHSEشهرداری تهران با حضور مدیرعامل برج میلاد برگزار شد.

در این جلسه، در خصوص تعهد و رهبری برج میلاد نسبت به سیستمHSE-MS(Management System) صحبت و تبادل نظر شد.

همچنین گزارش داده شد که پیش از این جلسات  در دفاتر معاونت ها  بهمراه مدیران هر معاونت و ارائه مستندات مربوط به چگونگی روند اجرایی سیستم بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از سوی هر معاونت برگزار و  در جلسه اختتامیه خروجی مربوط به چگونگی اجرای HSE-MS(Management Systemارائه شد.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، این گواهی نشان دهنده سطح مطلوب ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در مجموعه برج میلاد تهران خواهد بود. این گواهی پس از بررسی های لازم از سوی سامانه HSEشهرداری تهران و در صورت تایید نهایی به برج میلاد اهدا می شود.

IMG_0599
IMG_0600
IMG_0601
IMG_0603
IMG_0606
IMG_0607
IMG_0609
IMG_0610
IMG_0613
IMG_0628
IMG_0629