به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶،شهردار ناحیه یک  با اعلام مطلب فوق افزود: این عملیات با هدف ساماندهی زیر ساخت های شهری و نگهداشت فضای سبز  در راستای نگهداشت شهر اجرا شد.

به گفته وی این طرح در راستای ارتقای کیفی سیما و منظر شهری، کاهش آلودگی زیست محیطی، کاهش آلودگی بصری از سیمای شهر و جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری از سیمای شهر رنگ آمیزی می شود.