به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی گفت: در منطقه شش به عنوان منطقه مرکزی پایتخت باید توجه ویژه ای به شرایط نگهداشت کارگاهی داشت.

فرهادی با تاکید بر ساماندهی کارگاه های ساختمانی ادامه داد: افزایش ضریب ایمنی کارگاه ها به کاهش حوادث احتمالی و آسایش بیشتر شهروندان منجر می شود. 

به گفته فرهادی بازبینی ها و نظارت  مستمر کارگاه های ساختمانی باید به صورت میدانی و با در نظر گرفتن مسایل ایمنی و حرفه ای صورت گیرد.