به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، کاظم کمالی نسب در این خصوص گفت: با توجه به افزایش روز افزون آسیب و مسائل اجتماعی از یک سو و نیز نقش سازمان های دولتی و غیر دولتی و کانون های محله ای در مسائل اجتماعی از سوی دیگر، نیاز به مداخله در این موارد وجود دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا به منظور ارتقای سلامت شهر و شهروندان، ایجاد نگاه سلامت محور در اقدامات مسئولان اجرایی و تصمیم گیرندگان مدیریت شهری و با هدف تجمیع توان و ظرفیت تمامی واحد های خدمات رسان به صورت ناحیه ای برگزار می شود.

لازم به توضیح است: زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران مورخ 27 ابان در شورای سلامت ناحیه 6، حضور می یابد تا از نزدیک شاهد اقدامات سلامت محور و معضلات محلات باشد.