به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از نخستین روزهای پذیرش این مسئولیت و در راستای عملیاتی ساختن تاکیدات شهردار تهران مبنی بر لزوم برقراری ارتباط مستقیم میان کارکنان و مقامات ارشد مدیریت شهری، اقدام به برگزاری جلسات مستمر با کارکنان کرده است. درخواست های مطرح شده در این نشست ها بیشتر حول محورهایی همچون جابجایی واحد محل خدمت، ارتقای شغلی و بازنشستگی پیش از موعد بوده است.

در همین رابطه از ابتدای سال جاری تاکنون 104 نفر از کارکنان معاونت فنی و عمرانی در قالب 15 نشست صمیمانه به طرح مشکلات، درخواست ها و نقطه نظرات خود با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران پرداخته اند و دستورات مهندس صبوری در ارتباط با این درخواست ها در حال ابلاغ، پیگیری و اجرا است.