به گزارش اکونا پرس،

 

بهنقلاز روابط عمومی شهرداری منطقه9، سید علی مفاخریان شهردار منطقه با شرکت در مراسم انتخابات شهردار مدرسه در دبیرستان دخترانه قلم چی بیان داشت: طرح شهردار مدرسه با نگرشی مبتنی بر نهاد های پیوسته به یکدیگر تشکیل شده است و بر همین اساس، این طرح عمدتا جنبه آموزشی و تربیتی داشته و موفقیت آن بیشتر وابسته به تحولی است که در شخصیت دانش آموزان به وجود می آورد. 

وی افزود: اجرای این طرح می تواند دانش آموزان را برای برخورد مثبت و موفقیت آمیز با چالش های زندگی اجتماعی و انتخاب صحیح در مناسبت های اجتماعی و مدیریت شهری آماده سازد.

شهردار منطقه9، با اشاره به شعار بیست و یکمین انتخابات شهردار مدرسه با عنوان " شهردار مدرسه و مسئولیت اجتماعی " عنوان کرد: این مراسم با توجه به رویکرد مدیریت ارشد شهری مبنی بر "تهران ، شهری برای همه" می باشد و بخش اعظم فعالیت ها امسال حول این محور اجرا می شود. 

مفاخریان همچنین به وظایف شهردار و معاونین مدرسه و اهمیت آن  تاکید کرد و اذعان داشت: انتخاب شهردار مدرسه با رای مستقیم دانش آموزان برای مدت یکسال تحصیلی می باشد تا افراد منتخب به عنوان شهردار و معاونین شهردار مدرسه، مسئولیت هدایت و برنامه ریزی در کلیه امور مرتبط با مدرسه را با کمک دانش آموزان در راستای افزایش مشارکت پذیری و کمک به اداره امور شهر را از هم اکنون تمرین کنند.  

شایان ذکر است شهردار مدرسه از طرح های مشارکتی با سابقه شهرداری تهران در حوزه آموزش و پرورش است که قریب به دو دهه از اجرای آن در مدارس می گذرد که در بیست و یکمین دوره انتخابات شهردار مدرسه در 21 مدرسه، منطقه9 شاهد حضور 110کاندیدای شهردار مدرسه و 336کاندیدای معاون شهردار مدرسه در مقطع متوسطه در پهنه غربی پایتخت می باشد.