به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی که در نشست معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه سخن می گفت، نگاه مهندسی را حلقه مفقوده پروژه های مناسب سازی و بهسازی معابر پیاده رو در شهر تهران دانست و یادآور شد: چنین پروژه هایی بدون مطالعات دقیق پیوست های اجتماعی و فرهنگی به نتایج موردانتظار نمی رسند چراکه شناسایی جامعه هدف و نیازهای آن برای مناسب سازی و بهسازی یک معبر پیاده رو امری حیاتی است.

مهندس صبوری بهره گیری از تجربیات و درس آموخته های نوین در موضوع احداث معابر پیاده رو را ضروری دانست و با تاکید بر لزوم اعمال تمهیدات خاص فنی به منظور کاهش هزینه تمام شده پروژه های پیاده روسازی یادآور شد: ارتقای همزیستی این پروژه ها با محیط زیست می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان آنکه پیگیری موضوع بهسازی معابر پیاده رو از ابتدای مهرماه سال جاری در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران قرار گرفته است، از معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه خواست تا با تدوین دستورالعملی جامع، برای نیل به یک دیدگاه مشترک در زمینه ملاحظات مناسب سازی و بهسازی معابر پیاده رو تلاش کنند.

گفتنی است در نشست معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه که با حضور دکتر زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، موارد مهمی از قبیل عملکرد مناطق در خصوص مناسب سازی فضاهای شهری و همچنین بهبود وضعیت شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.