به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل ازپایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دکتر نژادبهرام که در نشست معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه سخن می گفت، با تاکید بر اینکه مناسب سازی معابر یکی از ضرورت های اساسی بهبود کیفیت زندگی در پایتخت است، یادآور شد: حذف موانع فیزیکی از مسیر پیاده روها و تسهیل امکان پیاده روی در شهر نه تنها برای معلولان و جانبازان بلکه برای سالمندان، کودکان و مادران نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی تلاش در جهت مناسب سازی معابر و همچنین تامین پارکینگ های محلی به ویژه در بافت فرسوده پایتخت را از ماموریت های مهم معاونان فنی و عمرانی مناطق برشمرد و با تاکید بر لزوم برگزاری منظم جلسات ستادهای مناسب سازی معابر در مناطق با حضور گروه های ذینفع تاکید کرد: تعهدات مدیریت شهری در زمینه مناسب سازی 2 محور، 4 ساختمان و 2 بوستان در هر یک از مناطق 22گانه می بایست تا پایان سال جاری عملیاتی شود. 

به گفته عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، عملیات مناسب سازی 18 معبر و 6 ساختمان شهرداری تهران تا دوازدهم آذرماه (روز جهانی معلولان) به اتمام خواهد رسید.