به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس پیمان عباسی مدیرعامل شرکت خاکریزآب ضمن اعلام خبر فوق افزود: مشکلات شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهر تهران متعاقب پایش های صورت گرفته در فروردین ماه سال جاری و به تفکیک مجاری سرشاخه ای احصا شده و اقدامات لازم به منظور رفع گلوگاه ها و نقاط بحرانی در حال اجرا است.

مهندس عباسی با بیان آنکه رفع نقاط مشکل دار شبکه اصلی هدایت رواناب ها با طبقه بندی بحرانی، پرخطر، خطر متوسط و کم خطر در قالب یک ماتریس وظایف میان معاونت های مربوطه تقسیم شده است، یادآور شد: طبق اولویت بندی انجام شده، رفع مشکل 68 نقطه در محدوده مجاری سرشاخه ای(روددره ها) و 294 نقطه از مجاری روباز به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران سپرده شده و اقدامات اجرایی در این زمینه متعاقب انتخاب پیمانکار در حال اجرا است.