به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه۹، نصب مخازن شن مخصوص و استقرار آن در مکان های از پیش تعیین شده در ستادهای برف روبی برای جلوگیری از لغزندگی معابر، تهیه گونی های سنگری برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر و برگزاری مانورهای رفع نقاط آبگیر براساس سناریوی از پیش تعیین شده از جمله موارد مد نظر در راستای آمادگی برای مقابله با بارش های روزهای آینده در منطقه۹ می باشد.