به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند، دکتر صدرالدین علی پور با اشاره به برگزاری جلسه ای در شورای اسلامی شهر تهران پیرامون بررسی طرح جامع مدیریت پسماند، اظهار کرد: روند اجرایی پروژه توسط حاضران در جلسه مثبت ارزیابی شده است و این در حالی است که رئیس کمیسیون محیط زیست، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران و مشاورین کمیسون در این جلسه حضور داشتند.  

او با اشاره به سخنان رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، عنوان کرد: دکتر صدراعظم نوری با ابراز خشنودی و امیدواری از روند اقدامات صورت گرفته، اعلام کرد که ضروری است در فرآیند انجام مطالعات، نظرات صاحب نظران، ذی نفعان و همچنین نظرات تخصصی مشاورین کمیسیون نیز مورد مطالعه قرار گیرد و طی جلسات کارشناسی پس از نهایی شدن گزارش، برای تصویب به کمیسیون ارائه شود.