به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل ازگزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 15،کامران همایونی مسئول سامانه نظارت همگانی۱۸۸۸ منطقه با اعلام مطلب فوق افزود: سامانه نظارت همگانی 1888 با کسب امتیاز 96/3  موفق به کسب بالاترین رتبه این ارزیابی (بسیارمطلوب) شد.

وی با اشاره به اینکه این رتبه نتیجه ی پی گیری و تلاش پرسنل این حوزه بود افزود:  معاونت ها و نواحی نیز با  پاسخ گویی و اقدامات لازم در کسب این موفقیت نقش بسزایی داشته اند.  

همایونی به شاخص های این ارزیابی اشاره کرد و افزود: سه شاخص کمیت رسیدگی شامل پاسخ گویی اولیه به پیام ارجاعی، شاخص کیفیت رسیدگی براساس تلاش حوزه اجرایی در درج پاسخ های صحیح و دقیق و شاخص اقدامات فرهنگی و اجتماعی شامل تلاش حوزه اجرایی در جهت فعالیت فرهنگی از جمله شاخص های این ارزیابی بود.

مسئول سامانه نظارت همگانی۱۸۸۸ منطقه ادامه داد: سرعت رسیدگی مطلوب به پیام شهروندان، دستیابی به حد مورد انتظار در رسیدگی کمی، دستیابی به حد مورد انتظار در رسیدگی کیفی به پیام شهروندان، اقدامات و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی موثر در راستای تعمیق فرهنگ نظارت همگانی و افزایش 2 امتیازی در ارزیابی جاری نسبت به کارنامه ارزیابی سال 97 از نقاط قوت این سامانه در این ارزیابی عنوان شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار در 6 ماه نخست سال تعداد 285 پیام درسامانه 1888 منطقه ثبت شده که 96/1 درصد ازکل پیامهای ثبت شده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و مابقی پیامها نیز به دلیل زمانبر بودن در روند رسیدگی و پیگیری در کارتابل حوزه های رسیدگی کننده قرار دارد.