به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، وثوقی دبیر ستاد مدیریت بحران گفت: یکی از راه حل هایی که بتواند در شرایط اضطراری کمترین خسارتی به شهر و شهروندان وارد نماید، همکاری آحاد جامعه بر ترویج آموزش  به ویژه در حوادث طبیعی و غیر طبیعی است که این امر باید آموزش های لازم  صورت پذیرد.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران آمادگی دارد به شهروندان در صورت همکاری با این ستاد آموزش های لازم را ارائه دهد.