به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه9، بر پایه سلسله رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه و نوآوری شهرداری تهران، شهردار منطقه9 با حضور در کارخانه نوآوری آزادی در نمایشگاه تهران هوشمند تهران نوآور که با هدف شهر نوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه برپایه داده ها می باشد شورکت کرد.