به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهردار منطقه9،سید علی مفاخریان شهردار منطقه بیان داشت: انتخابات شهردار مدرسه تمرینی برای مسئولیت هایی اجتماعی آینده و مشارکت حضور دانش آموزان در اداره امور مدرسه با کمک شهرداران مدارس است.

وی افزود: شهردار مدرسه یک وظیفه اجتماعی است که با تمرین در آن می توانند در مسئولیت هایی که بر عهده هر یک از شهرداران گذاشته می شود با درایت ایفای وظیفه کنند.

شهردار منطقه9 اذعان داشت: شهرداران مدارس در واقع نمایندگان مجموعه شهری در محیط های آموزشی هستند که با ارتباط با مدیران شهری به منظور آگاهی آنها از نیازهای فضای آموزشی ایفای نقش می کنند.

مفاخریان عنوان کرد: در حال حاضر با حضور محسنی نسب مدیر آموزش و پرورش منطقه9 اتفاقات خوبی در مدارس منطقه خلاق و نوآور شکل گرفته است و شهرداری منطقه9 علاقه مند به تفاهم مشترک بیشتر در راستای رفع نیازهای اولویت دار مدارس با کمک مدیران و شهرداران مدارس می باشد. 

وی همچنین به وظایف شهرداری اشاره کرد و پیشنهادی برای نظافت  مدارس مطرح و گفت: امور مرتبط با نظافت و رُفت و روب، ایجاد فضای سبز از جمله وظایف ذاتی شهرداری است که می توان در مدارس منطقه9 با کمک دانش آموزان نسبت به نظافت مدرسه و ایجاد فضای بانشاط و تمیز اقدام کرد.

شهردار مدرسه 9 در خاتمه اظهار داشت: مجموعه شهری در نظر دارد تا به کمک مدارس منطقه آمده، که در این راستا مطابق نیاز سنجی ها، موارد اولویت دار مدارس منطقه خلاق و نوآور را مرتفع کند.

شایان ذکر است در این نشست هم اندیشی شهردار مدارس ضمن تشکر از برگزاری نشست شهردار منطقه9 با شهرداران مدارس و ارتباط خوبی که در طول مدت مدیریت شهری با مدارس داشته اند مواردی از جمله؛ ایجاد فضای سبز بیشتر، پسماند، رنگ آمیزی دیوارهای مدارس و برگزاری کلاس های آموزشی پیرامون مباحث شهری را مطرح کردند و 21 نفر از شهرداران مدارس پسرانه و دخترانه منطقه خلاق و نوآور مورد تقدیر قرار گرفتند.