به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: آنچه در قالب فاز نخست پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار تحویل شهروندان خواهد شد، شامل یک مقطع 2 کیلومتری حدفاصل تقاطع بزرگراه آزادگان تا خیابان شهید مزینانی است؛ به این ترتیب مسیرهای تندروی شمالی و جنوبی و همچنین مسیر کندروی جنوبی بزرگراه در مقطع یادشده تحویل شهروندان شده و همزمان با بهره برداری از این مسیرهای اصلی، چند مسیر دسترسی و رابط، پل های تقاطع با کانال سرخه حصار، پل تقاطع خیابان شهید مزینانی و همچنین پل مسیر شمال به شرق تقاطع بزرگراه امام علی(ع) با بزرگراه شهید رستگار نیز افتتاح می شوند.

مهندس صبوری ایجاد دسترسی محلی به شهرک مشیریه و برقراری ارتباط بزرگراه آزادگان با جنوب بزرگراه امام علی(ع) از طریق کندروی جنوبی بزرگراه شهید رستگار را به عنوان مهمترین کارکردهای ترافیکی فاز نخست پروژه برشمرد.

گفتنی است بهره برداری از فاز نخست پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار، پنجمین دوره افتتاح پروژه های عمرانی در سال 1398 محسوب می شود و تعداد پروژه های بهره برداری شده در سال جاری را با احتساب پارکینگ پردیس سینمایی ملت به عدد 6 خواهد رساند