به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی در این دیدار بازدیدی از کارگاه های هنری افراد توان یاب داشت و گفت: در این مجموعه کارگاه مختلفی همچون کاشی کاری، خیاطی، پاکت سازی، آموزش بسته بندی و غیره وجود دارد که بیانگر ظرفیت بالای افراد توان یاب است. 

فرهادی با بیان اینکه افراد توان یاب باید از احترام خاصی در جامعه برخوردار باشند گفت: افراد دارای معلولیت از شهروندان جامعه هستند که دقت خاصی به موضوعات داشته و ذهن و روح شفافی دارند و حقایق را به خوبی می بینند اما توان بیان ندارند. 

شهردار منطقه شش با بیان اینکه افراد دارای معلولیت همچون سایر شهروندان حقوقی دارند، گفت: این شهروندان نیازمندان عزت نفس و احترام شهروندی هستند و نباید نگاه ترحم آمیز به آن ها داشت و باید فرهنگ سازی های خاصی در این خصوص صورت گیرد.