به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی با بیان اینکه شهر نیاز به زیبایی دارد و باید به شکلی چیدمان و تزیین شود که نیاز زیباشناختی انسان را تامین کند، گفت:هنر یکی از شاخه های فرهنگ است که در شاخه های مختلف نمود پیدا می کند و هنر جزو لاینفک زندگی انسان است.

شهردار منطقه شش تصریح کرد:در شهر به نگاه هنری نیازمندیم و نگاهی که زندگی انسان ها را به روحی واقعی خود نزدیک تر کند. 

به گفته فرهادی طراحی آثار و المان های شهری باید به نحوی باشد که شهروندان با آن فضا بر اساس رویکرد و جهان بینی خود ارتباط برقرار کنند.

شهردار منطقه شش با اشاره به وجود خانه موسیقی،خانه تئاتر و خانه هنرمندان و سایر مراکز فرهنگی در قلب پایتخت گفت: این منطقه محل گذر بسیاری از افراد فرهیخته است و ظرفیت اجرای کارهای ویژه وجود دارد.

فرهادی تصریح کرد: دانشگاه هنر ظرفیت خوبی دارد تا نیاز هنری شهروندان را تامین کند.