به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 13 ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه در جلسه هفتگی شورای مدیران  بر اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان های ‌شهرداری تاکید کرد و افزود:  توجه به این امر، موجب کاهش مصرف منابع و حامل‌های انرژی در ساختمان‌های تحت پوشش می شود که این امر اقدامی مفید برای کاهش هزینه‌ها در مجموعه و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری است.

وی در بخشی دیگر از صحبت هایش با اشاره به لزوم هرس درختان با اولویت سرشاخه های درگیر با کابل های برق تصریح کرد : با آغاز فصل زمستان و احتمال بارش برف و باران، اقدام های اولیه برای هرس شاخ و برگ درختان در مسیر کابل های برق  با رعایت حفظ فضای سبز شهری انجام شود.

بررسی مصوبات جلسه قبل، ارائه گزارش اقدامات اجرایی پروژه های رنگ در شهر توسط شهرداران نواحی از جمله بخش های این جلسه بود.

گفتنی است ، جلسه هفتگی شورای مدیران با رویکرد هماهنگی بیشتر مجموعه مدیریتی شهرداری منطقه ، تبادل نظر بین مدیران و ارائه گزارش معاونت ها به ریاست مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه و جمعی از معاونین و مدیران در سالن کنفرانس ساختمان ستادی برگزار شد.