به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹ ، فرهاد کرمی با اعلام این خبر گفت: کلیات طرح پیشنهادی پادگان جی از سوی مشاور تکمیل شده تا موضوعات ارائه شده به صورت غیر رسمی با دبیرخانه کمیسیون ماده پنج هماهنگ شود.

وی افزود: در این طرح از لحاظ سهم جمعیتی و منطقه ای، سرانه خدمات ارائه شده مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون شهردار منطقه۹ با بیان اینکه کلیات مصوبات قبلی کمیسیون ماده پنج به عنوان سند زیردستی مورد استفاده قرار می گیرد نیز افزود: در این طرح موضوع ارتفاع مجاز فرودگاهی نیز از مجموعه فرودگاه بین المللی مهرآباد اخذ می شود.

برپایه این گزارش، مقرر شد تا در جلسات بعدی بررسی طرح پیشنهادی پادگان جی برای ارسال به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، نمایندگانی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران حضور یابند.