به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران طی حکمی، مهندس پیمان عباسی مدیرعامل شرکت خاکریزآب را با حفظ سمت به سرپرستی اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها منصوب کرد. طی حکم دیگری که به امضای معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران رسیده است، کیمیا موذنی سرپرست اداره کل دفتر مالی و اداری این معاونت شد.