به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2، رسول کشت پور شهردار منطقه، با اعلام این خبر گفت: با توجه به ماده 23 برنامه سوم توسعه شهر تهران، توسعه و بهبود محلات شهر تهران در اولویت رسیدگی قرار می گیرند. از این رو احصاء دیدگاهها و مسائل محلات از طریق ذینفعان، شهروندان و مدیریت شهری اولین گام برای اجرای طرحها و پروژه هایی در سطح محلات خواهد بود.

کشت پور افزود: برگزاری جلسات هم اندیشی و دریافت بازخوردها و جمع بندی و رسیدن به پروژه های قابل اجرای محلی در برنامه و بودجه سال 99 شهرداری منطقه2 مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عناصر کلیدی در اجرای طرحها و پروژه های محله ای در مدیریت شهری، شهروندان ،مدیران و کارشناسان نواحی می باشند. اظهار کرد: در جلسه هم اندیشی شهرداران نواحی 9 گانه، مشکلات و مسائل محلات 21گانه منطقه مورد بررسی قرار گرفت و شهرداران و مدیران نواحی مصمم شدند با بررسی دقیق تر میدانی، بازدیدهای محله ای و مذاکره با ذینفعان محله ای به شناسایی دقیق موضوعات پرداخته و راه حل اجرایی آن را در حوزه های اجرایی اجتماعی، عمران، ترافیک و خدمات شهری به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه اعلام نمایند.

گفتنی است در این جلسه موضوع عدم انطباق پست و شغل، پایش اموال نواحی، اصلاح عناوین و تابلوهای سازمانی در ساختمانهای تحت نظر شهرداری نواحی و تنظیم و رسیدگی به موقع اسناد مالی نگهداشت فضای سبز و رفت و روب نواحی جهت بهبود روز افزون مورد بحث قرار گرفت.