به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی به نقل از دفتر بازرسی شرکت شهروند، مسعود حمزه ای رئیس سازمان بازرسی به همراه معاونین حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و مالی و اقتصاد شهری این سازمان، عملکرد پرسنل فروشگاهی در نحوه خدمت رسانی به شهروندان محترم را ارزیابی و بررسی کرد.

مدیر بازرسی شرکت شهروند در این بازدید از نحوه پذیرش کالا، کنترل کیفیت محصولات، انبارگردانی و شرایط نگهداری کالا و محصولات در انبار، موضوعات مربوط به بن ها و حواله های شهروند، قیمت گذاری کالاها و نوع فعالیت کارکنان رسمی، قراردادی و ساعتی این شرکت را شرح داد.

نریمان در پایان افزود: رسیدن به اهداف بازرسی در گرو تقدم بازرسی پیشگیرانه و توجه به بازرسی ادواری و مستمر و نظارت دقیق به کلیه فرآیندها و اقدامات بوده و کارشناسان این بازرسی موظف هستند مسیر انجام یک فعالیت را تا رسیدن به رضایت مندی عمومی پیگیری و مورد کنترل و نظارت قرار دهند.