به گزارش اکونا پرس،

 

 
مهندس مجتبی یزدانی با اعلام این مطلب که هواشناسی پیش بینی کرده بود که از صبح روز پنج شنبه تا بعداز ظهر در ارتفاعات تهران شاهد بارش برف و کولاک هستیم، گفت: از ساعات ابتدایی امروز شاهد بارش برف در مناطق یک تا ۶ و همچنین ٢١ و ٢٢ بودیم، با توجه به این موضوع از شب گذشته به همه مناطق اعلام شده بود و تمامی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران در آمادگی کامل به سر می بردند.
یزدانی در ادامه گفت: تمام خیابان‌ها، پل ها، رمپ ها، لوپ ها و شیب ها توسط ماشین آلات مکانیزه و دستگاه ها محلول پاشی و نمک پاشی شده است.همچنین بام تهران و نواحی منتهی به آن در مناطق ١،٣،۴ و ۵ نیز محلول پاشی شد.
وی با بیان این که از اول صبح امروز تمامی ماشین آلات مکانیزه و دستگاه های محلول و نمک پاشی در نواحی حساس مستقر شده اند تا در صورت نیاز سریعا مورد استفاده قرار گیرند، اذعان کرد: تمام مخازن زردرنگ هم اکنون در سطح شهر تهران شارژ شده است، در حال حاضر ١۴هزار نفر از نیروهای خدمات شهری و عوامل انسانی برای برف روبی در حالت آماده باش هستند، همچنین به همین تعداد نیروهای انسانی در فضای سبز آماده هستند تا نسبت به برف روبی درختان از جمله درختان سوزنی با تجهیزات اقدام کنند تا فضای سبز شهری دچار مشکل نشود.
یزدانی با اشاره به این که در همه نواحی و مناطق پیمانکاران مجهز حضور دارند و آموزش های کافی در خصوص برف روبی به نیروها داده شده است و می توان گفت شهر تهران برای برف کاملا آماده است، اظهار کرد: در تهران به دنبال بارش برف هیچ گره ترافیکی در معابر گزارش نشده است.

print