به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی همزمان با برپایی آزمون طرح انتخاب و پرورش یکصد کارشناس متخصص فنی و عمرانی که صبح روز پنجشنبه نوزدهم دی ماه در دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، از روند برگزاری این آزمون دیدن کرد و از نزدیک در جریان نحوه انتخاب و گزینش نفرات برتر قرار گرفت.

آزمون طرح انتخاب و پرورش یکصد کارشناس متخصص فنی و عمرانی با هدف تقویت کادر کارشناسی فنی و عمرانی شاغل در ستاد، مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری تهران برگزار شد و داوطلبان طی این آزمون علمی در دو گروه آزمایشی فنی و عمرانی و تاسیسات شهری به رقابت پرداختند.

گفتنی است گروه آزمایشی فنی و عمرانی شامل 3 زیر گروه ابنیه شهری، راه و تاسیسات (پل، تونل و کانال) بوده است. 17 درصد شرکت کنندگان در این آزمون را بانوان و 83 درصد را آقایان تشکیل می دادند.