به گزارش اکونا پرس،

شایان ذکر است این نشست با حضور  مدیران شهرداری منطقه۶ برگزار شد