به گزارش اکونا پرس،

بحث بو ناگهان رخ می‌دهد و از قبل نمی‌توان حدس زد به چه خاطر ایجاد می‌شود. در حال حاضر شهرداری آمادگی ندارد تا در این مواقع سریع ورود پیدا کند چراکه تجهیزات لازم شناسایی منبع را ندارد.

شهرداری برای پایش محیط زیست شهری بودجه در نظر خواهد گرفت و میزان آن رقم زیادی در قبال خرج‌هایی که در شهر انجام می‌شود، نیست.