به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری #منطقه۹، شهرداران مناطق ۹ و ۱۰شهری در راستای حمایت از   از کمپین "سه شنبه های بدون خودرو" مسیر میدان آزادی تا محل خدمت در ساختمان های ستادی را رکاب زدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۹، سید علی مفاخریان شهردار منطقه با اشاره به این حرکت نمادین عنوان داشت: اجرای "سه شنبه های بدون خودرو" که در شهر تهران توسط مدیران شهری انجام می شود، زمینه را برای فرهنگ سازی در استفاده از وسایل حمل و نقل پاک و عمومی  فراهم می کند تا شاهد آسمان آبی در تهران به عنوان شهری پاک برای همه باشیم .

در ادامه حسین بحیرایی شهردار منطقه۱۰ با اشاره به "سه شنبه های بدون خودرو"  آن را یک فعالیت فرهنگی دانست که می توان با بهبود زیرساخت ها و توسعه مسیر های دوچرخه سواری در هوای پاک شهر تهران سهیم شد.