به گزارش اکونا پرس،

         

احسان یلوه شهردار ناحیه یک منطقه شش در همین راستا توضیح داد: به منظور افزایش مشارکت شهروندان و اجرای اقدامات نوآورانه و خلاقانه ازشهروندان جهت مشارکت در مناسب سازی معابر دعوت به عمل آمد که با استقبال خوب آنها مواجه شد.

یلوه با بیان اینکه همیاری و مشارکت شهروندان بزرگ ترین سرمایه مدیریت شهری است، گفت: مدیریت شهری با اعتماد سازی و جلب مشارکت شهروندان می تواند به سرعت شهر را به ایده آل های مورد نظر نزدیک کند.

او با اشاره به اینکه سلیقه شهروندان در پیاده روسازی ها مشهود است، گفت: در طرح پیاده روسازی مشارکتی، آماده مشارکت با همه شهروندان، نهادها و دستگاه های خدماتی دولتی و عمومی هستیم.

گفتنی است اقدامات نوآورانه در منطقه شش مورد توجه ویژه قرار دارد.