به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در راستای تداوم ارتباط مدیریت شهری با مجامع علمی و دانشگاهی و با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیات و درس آموخته های فنی پروژه های عمرانی، جمعی از دانشجویان و اساتید گروه زلزله و ژئوتکنیک دانشگاه تربیت مدرس از بخش های مختلف زیرگذر کوی نصر بازدید کردند و پس از استماع مشخصات فنی و تاثیرات ترافیکی پروژه، به تبادل اطلاعات فنی و مهندسی با مجریان پروژه پرداختند.

این بازدید در حالی صورت پذیرفت که پیشرفت عملیات اجرایی زیرگذر کوی نصر از مرز 85 درصد فراتر رفته است و پیش بینی می شود این پروژه تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.