به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این برنامه محمدی شهردار منطقه با حضور در محله شوش به مشکلات مطروح شده توسط شورایاران با موضوع سدمعبر، مشاغل مزاحم، کمبود فضای سبز، نصب سرعتگیر، مشکلات مربوط به مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنوعی محله با آنها به بحث و گفتگو نشست.

وی سپس با حضور در محله مظاهری از اتمام مجموعه ورزشی مظاهری در سال آینده خبر داد و به مشکلات مطرح شده درباره کمبود سرانه های خدماتی نظیر بازار میوه و تره بار، رفع سد معبر و سرعت گیر پاسخ گفت.

شایان ذکر است، نشست محله های شوش و مظاهری با حضور معاونین اجرایی، شهردار ناحیه یک، مدیران دفاتر نوسازی و دبیر و اعضای شورایاری محله های شوش و مظاهری برگزار شد.