به گزارش اکونا پرس،

در کنارک معابری که خاک آن ها توسط سیل شسته شده بود روز گذشته با حمل خاک و فعالیت گریدر ارسالی سازمان پسماند تسطیح شده و خوشبختانه اقدامات فنی در این شهر با همکاری تیم های اعزامی شهرداری تهران رو به پایان است.

همچنین، ٣٩ ‌سرویس خاک و لجن از کانال داخل شهر به محل تخلیه معین شده توسط دو دستگاه کمپرسی و یک دستگاه بیل مکانیکی حمل شد.

۶ اکیپ از نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی در روز گذشته به محله‌های خیابان خاتم الانبیا(ص)، قدس، فاروق اعظم، ابراهیمی و محله های عزیزیه و نظر آباد اعزام شدند و روز گذشته عملیات خارج کردن آب به صورت خانه به خانه از منازل مسکونی شهروندان در بندر کنارک پایان یافت.