به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران طی حکمی، مسعود سریع القلم را به عنوان مشاور معاونت فنی و عمرانی منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: "بررسی مسائل و مشکلات همراه با نوآوری در امور راهبردی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل آنها از طریق جلب مشارکت و همفکری کلیه مدیران محترم حوزه و واحدهای ذیربط و ارائه گزارشات درخواستی از سوی اینجانب از اهم وظایفی است که از جنابعالی مورد انتظار است."

مدیر عاملی شرکت شهروند از جمله مهمترین مسئولیت هایی است که در کارنامه سوابق سریع القلم به چشم می خورد.