به گزارش اکونا پرس،

صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در این جلسه خواستار همکاری معاون پژوهش و فناوری وزیر صمت در خصوص کاهش پسماند و تفکیک زباله در صنایع، کارخانجات، کارگاه‌ها و همچنین اصناف مستقر در سطح شهر تهران شد.

برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت نیز در این جلسه بر ضرورت به روزرسانی برنامه های شهری تهران تاکید کرد و گفت: اقتصاد چرخشی یکی از مباحث بسیار مهم توسعه صنعتی در دنیای امروز است. در این مدل از اقتصاد، بحث «زیروویست» یا «پسماند صفر» مطرح می شود، هر چند که نمی‌توانیم به صفر کردن زباله در کوتاه مدت دست پیدا کنیم، باید به سمت راه اندازی هدفمند ایستگاه های MRF حرکت کنیم چرا که برای رسیدن به این هدف کمک شایانی می کند.