به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این منطقه در افتتاحیه هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی که با حضور تیم ارزیابی در منطقه یک برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: مجموعه ای که خود را فارغ از آموزش ببیند محکوم به در جا زدن است و یک سازمان پویا باید نیروهای خود را آموزش دهد.

وی گفت: آموزش ها علاوه بر تعالی شخص باید بر تعالی ماموریت ها و وظایف سازمانی نیز متمرکز و کاربردی باشند تا وقت و هزینه سازمان به هدر نرود و ماحصل آن در اهداف و کارآیی و محصول نهایی سازمان مشاهده شود.

موسوی تصریح کرد: نیازهای کنونی با 20 سال گذشته متفاوت شده و متدهای آموزشی جدید با شتاب علم پیش رفته است که باید آموزش روش های جدید با مشارکت داوطلبانه کارکنان و بدون جبر ارایه شود و در احراز پست های مدیریتی و معرفی فرد بعنوان عنصر سازمانی مطلوب، موثر باشد.

شهردار منطقه یک با تاکید بر امر پژوهش گفت: امیدواریم بتوانیم در مقوله پژوهش نیز پیشتاز شویم تا سازمان ما علاوه بر گذراندن آموزش ها ، مرجعی برای آموزش به سایر سازمان ها شود.

مصطفی آقا علیخانی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه یک نیز در این مراسم گفت: اساس و لازمه توسعه منابع انسانی آموزش کارکنان است. 

وی گفت: اگر امر آموزش کارکنان در حوزه های تخصصی انجام نگیرد شاید نتوان به آن تعالی لازم رسید بر همین اساس با کمک همه کارکنان و حمایت های شهردار منطقه یک نسبت به آموزش های تخصصی در همه حوزه های فنی ، برنامه ریزی و... اقدام خواهد شد تا به آن اهداف توسعه منابع انسانی برسیم.

آقا علیخانی افزود: امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته با کمک همکاران بتوانیم در این دوره جوایز بهتری از انجمن مدیریت منابع انسانی بگیریم.