به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی شهردار منطقه شش در این دیدار با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش بسزایی در افزایش توانمندی ذهنی و روحی دانش آموزان دارد، گفت: در مدارس باید اصل را بر روی کیفیت متمرکز کرده و توانمندی دانش آموزان را بالاببریم.

فرهادی گفت: به این منظور ظرفیت های فرهنگی و ورزشی منطقه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته تا در چارچوب برنامه های مشخص به پویایی هرچه بیشتر دانش آموزان کمک کنیم.

شهردار منطقه شش گفت: سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش به نفع کشور است و همه ما با مقوله آموزش و پرورش مرتبط هستیم. 

فرهادی با اشاره به تقویت آموزش های شهروندی در مدارس گفت: کمک به توانمند شدن دانش آموزان اثرات مثبتی در زندگی آینده این شهروندان شهر دارد. 

نظریان مدیر آموزش و پرورش منطقه شش تهران نیز در این دیدار گفت: پتانسیل خوبی برای کارهای فرهنگی و آموزشی در منطقه شش وجود دارد.

او با اشاره به تحصیل ۳۲ هزار دانش آموز در مدارس منطقه گفت: در بسیاری از زمینه های علمی و ورزشی، منطقه شش جزو مناطق برتر شهر تهران است.