به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، متعاقب ارزیابی عملکرد ادارات روابط عمومی مدیریت شهری پایتخت توسط مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران که طی 3 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1398 صورت پذیرفته است، روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران حائز رتبه نخست شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در بررسی عملکرد ادارات روابط عمومی، شاخص هایی همچون میزان تولید و انتشار خبر و همچنین کمیت انعکاس رویدادهای خبری در پرتال اینترانتی شهرداری تهران را مد نظر قرار داده و طی آن تمام واحدهای روابط عمومی اعم از معاونت ها، مناطق، شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری تهران را ارزیابی کرده است.