به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه۹، در این بازدید مفاخریان شهردار منطقه بر اتمام عملیات عمرانی و ترافیکی پروژه مذکور در زمان مقرر تاکید کرد.