به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، با هدف نحوه خدمت رسانی به شهروندان در غرب تهران، مدیران ارشد حراست شهرداری تهران به همراه مدیران شهری منطقه۹ از تعدادی از پروژه های منطقه خلاق و نوآور از جمله؛ پروژه اندیشه سرای دکتر قریب، مددسرای امید و نواحی بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید کرمی رئیس حراست کل شهرداری تهران ضمن تشکر از مجموعه منطقه۹ که به منظور خدمت رسانی به شهروندان قدم های خوبی برداشته است، بر توسعه برنامه های شهروند محور در مناطق شهری بر اساس پروژه های تعریف شده متناسب با بافت منطقه ای در شهر تهران تاکید کرد.