به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس پیمان عباسی با بیان آنکه طبقه بندی و تحلیل نیازهای احصاء شده در سطح محلات و به تبع آن پروژه های طراحی شده برای رفع این نیازها، حاکی از طیف متنوعی از اقدامات عمرانی و غیرعمرانی است، افزود: سهم اقدامات عمرانی در میان 130 پروژه محله محور که برای اجرا در سال جاری در نظر گرفته شده است، به 70 درصد می رسد.

وی با تاکید بر ماهیت کم هزینه و پربازده پروژه های محله محور، جنس اقدامات عمرانی قابل اجرا در چارچوب پروژه های محله محور را شامل اصلاح هندسی و بهسازی روکش آسفالت، بهسازی معابر پیاده رو براساس استانداردهای جدید و همچنین ایجاد میدانگاه و فضاهای مکث و گذران اوقات فراغت دانست و یادآور شد: افزایش قلمروی عمومی شهروندان که یکی از اهداف اساسی طرح به شمار می آید از طریق استفاده از فضاهای موجود در محلات، ایمن سازی محدوده های خاص و ایجاد روشنایی و مبلمان شهری پیش خواهد رفت.

به گفته سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها، راهبری پروژه های محله محور عمرانی با سازمان عمرانی مناطق بوده و اجرای این دسته از پروژه ها متعاقب تصویب طرح در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در دستور کار قرار می گیرد. قرار است 5 طرح محله محور از مجموع طراحی های انجام شده در این زمینه ظرف روزهای آتی توسط سازمان عمرانی مناطق اجرایی شود.