به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه چهار، "محمد محمددوست" شهردار منطقه چهار در جلسه ارزیابی نشان تعالی HSE منطقه که با هدف بررسی عملکرد شهرداری این منطقه برمبنای مسایل ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و ارزیابی نفوذ این سه محور در فعالیت های جاری شهرداری منطقه چهار و با حضور دکتر دانش مدیر سامانه HSE شهرداری تهران، تیم ارزیابی نشان تعالی HSE دانشگاه تهران از وزارت علوم، معاونان و مدیران منطقه برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت و التزام رعایت مقررات ایمنی بر زمان به موقع این اقدامات تاکید کرد.

وی گفت: این بدیهی است که بهداشت، ایمنی و محیط زیست باید در تمامی مسائل و اقدامات شهرداری ها رعایت شود  و هرکجا که این مسایل رعایت نشده، است دردسرهایی هم برای خود شهرداری و هم شهروندان ایجاد شده که نمی شود به آسانی از آن گذشت.

محمددوست در این خصوص گفت: آنچه که مسلم است اقداماتی است که از این به بعد در حال شکل گیری است و همگی ملزم هستیم تا تمامی مسایل براساس قوانین ایمنی، زیست محیطی و منطبق بر مقررات ایمنی باشد.

شهردار منطقه چهار در پایان به کنترل مسائلHSE در پروژه های فضای سبز که به طور مستقیم با شهروندان در ارتباط است، به طور ویژه تاکید داشت.

قابل ذکر است نتایج این ارزیابی در تاریخ پنجم و ششم اسفندماه سال جاری در جشنواره مدل تعالی نشانHSE توسط شهردار تهران به شهرداران مناطق اعلام و نتایج برتر مشخص خواهد شد.