به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی گفت:انسجام و همبستگی بین مردم و مسئولین  شرایط بهتری را برای کشور و مردم ایجاد می کند.

او با بیان اینکه اعضای گروه های دوام به دنبال کمک به شهر و شهروندان هستند گفت: این روحیه مشارکت و همبستگی شهر را به افق برنامه ریزی شده خود می رساند. 

شهردار منطقه شش همچنین از سوله بحران والفجر به عنوان یکی از پایگاه های مهم مدیریت بحران در شهر تهران یاد کرد و گفت: این سایت تخصصی به افزایش توانمندی گروه های دوام کمک شایان توجهی داشته است.