به گزارش اکونا پرس،

 

زباله گردی یکی از دغدغه های جامعه به شمار می رود. این رویه تا زمانی که در هر ساعت از شبانه روز بتوان زباله را داخل مخازن موجود در سطح شهر و معابر انداخت، ادامه خواهد داشت و تنها راه برون رفت از این چالش، تفکیک پسماند و منظم کردن ساعت دفع زباله است. 

تولید نامتعارف، عدم جداسازی، نبود ساعت مشخص برای جمع آوری، هزینه هایی که به شهر تحمیل می شود و مخازن فعلی از جمله مشکلات اصلی مدیریت پسماند شهر تهران محسوب می شود. 

نخستین اقدام سازمان مدیریت پسماند تغییر در فرم ذخیره سازی زباله و تعبیه مخازن جدید است.  قسمت عمده مشکلات مدیریت پسماند، مشارکت کم شهروندان و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای تحقق این مهم است. 

اساس مدیریت پسماند در دنیا کاهش و در نهایت به صفر رساندن دفن زباله است و این برای تمامی دنیا به یک اصل تبدیل شده که در این راه گام برمی‌دارند. اهمیت این موضوع تا جایی است که یکی از اهداف و شعارهای اصلی المپیک 2020 توکیو بر بازیافت، حفظ محیط زیست و کاهش پسماند تاکید دارد. 

این امر بدین معناست که تمام وسایلی که در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد باید قابلیت بازیافت و بازگشت به چرخه طبیعت را داشته باشد. به همین دلیل با مذاکرات اولیه با رئیس کمیته ملی المپیک ممکن است سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران همکاری و مشارکتی در خلال اعزام تیم المپیک جمهوری اسلامی ایران به ژاپن داشته باشد.