به گزارش اکونا پرس،

این سازمان همچنین از اجرای طرح «شنبه های بازیافتی مدارس» و مشارکت یک سوم از مدرسه های تهران در این طرح خبر داد و اعلام کرد با توجه به استقبال دانش آموزان، یکشنبه ها و دوشنبه های بازیافتی مدارس به تقویم آموزشی پایتخت اضافه خواهد شد.