به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند، با توجه به اینکه بخش اعظمی از گام های یک، دو و سه طرح کاپ در بسیاری از مناطق 22 گانه شهر تهران اجرایی شده است، جلسه ای پیرامون بررسی اجرای این طرح در شهرداری منطقه 11 نیز برگزار شد.

گفتنی است؛ ساختمان های بلندمرتبه، ادارات و مدارس جزو اولویت‌های اصلی در آغاز طرح کاپ( کاهش پسماند) و تفکیک از مبدا است. همچنین «شنبه‌های بازیافتی مدارس» یکی از اقدامات اصلی در اجرای این طرح است.