به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازپایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس پیمان عباسی که در سومین نشست تحلیل و بررسی فعالیت های اجرایی واحد کنترل پروژه اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها سخن می گفت، با اشاره به تعدد پروژه های محله محور در سال آتی، ارزیابی و پایش دقیق این طرح ها را نیازمند بهره گیری از روش های نوین دانست.

 در این جلسه پس از بررسی پروژه های جاری مناطق 22 گانه شهر تهران، وضعیت اطلاعات بارگذاری شده سازمانها و شرکتها در سامانه مدیریت و کنترل پروژه مورد بررسی قرار گرفت و درباره موارد مهمی از قبیل برگزاری جلسات شورای معاونان فنی و عمرانی مناطق، روند بازدید از پروژه های شاخص و عملکرد اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها طی یک هفته گذشته بحث و تبادل نظر شد.