به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2، از آنجائیکه سیستم HSE بالغ بر 12 سال در شهرداری تهران قدمت دارد، به دستور حناچی شهردار تهران ارزیابی مناطق 22  گانه با مدل تعالی سازمانی که توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران ارایه شده است در دستور کار قرار گرفت.

این مدل تعالی محور، انتهایی برای فعالیتهای سازمان قائل نیست و به سازمانها کمک می کند تا جایگاه و مسیر حرکت و به عبارتی نقشه راهشان ترسیم شود و با بهره گیری از مدل پایش مبتنی بر ارزیابی HSE مدیران و رهبران سازمان ها خواهند توانست دانش و تجارب کاری خود را با یک نگرش سیستمی همراستا نموده و در جهت تعالی و سرآمدی سازمان متبوعه به کار گیرند.

تیم ارزیابی HSE منطقه 2 با حضور ارزیابان ارشد، محیط زیست، سلامت، علمی و ایمنی طی روز جاری به ارزیابی منطقه 2 در حوزه های مذکور می پردازند و نتایج این ارزیابی در جشنواره HSE در روزهای 5و6 اسفند ماه سال جاری اعلام می شود.