به گزارش اکونا پرس،
حمیدرضا تحصیلی با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی دستفروشان در سطح شهر تهران اظهار کرد: بر حسب مصوبه ای که در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شورای شهر به تصویب رسید، جلساتی با طراح طرح، اعضای شورای شهر و معاونین و سایر دستگاه های مرتبط برگزار شد و اخیرا سومین جلسه در این حوزه نیز برگزار شد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: تصمیم بر این شد تا از ٢٢ منطقه شهرداری تهران استعلامی جهت مکان یابی به منظور استقرار دستفروشان انجام شود که برخی از آن ها در پاسخ به نامه ما مکان هایی را اعلام کردند و برخی عنوان کردند که مکانی در دسترس آن ها به این منظور نیست.
تحصیلی با بیان اینکه استقرار دستفروشان در محلات در دست بررسی است، گفت: البته این جایگزینی به گونه‌ای نخواهد بود که بعدها افراد خواهان حق کسب و پیشه باشند مثل پارک لاله و برخی مکان های دیگر که هم اکنون شاهد این موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه تا آغاز سال نو و شب عید بخشی از این ساماندهی ها انجام خواهد شد، اضافه کرد: البته این یک طرح کامل است که باید در طول سال انجام شود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در خصوص هزینه دریافتی از دستفروشان توضیح داد: شرکت ساماندهی مشاغل به دید درآمدی به این موضوع نگاه نمی کند اگر هزینه ای هم دریافت شود برای شارژ محل یا نگهبان خواهد بود.

print