به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، تبدیل زمین های رها شده به پلازا، گسترش مراکز فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، توسعه پیاده روها، احداث بازار میوه و تره بار، اصلاحات هندسی در معابر، ایجاد میدان گاه و پاتوق های محلی، گسترش پارکینگ های طبقاتی و .... از جمله پروژه های کوچک مقیاسی است که پس از بررسی ها و نظرات متخصصان حوزه شهری انجام خواهد شد.

پروژه های کوچک مقیاس که توسط شورایاری های محلات دوازده گانه پیشنهاد شده پس از بررسی و جمع بندی با هماهنگی معاونت های امور اجتماعی و فرهنگی و فنی و عمرانی شهرداری این منطقه در آینده ای نزدیک اجرایی می شود.